Home
Het bestuur
Mededeling
Deze week actueel
Lid worden
ContactformulierOverlijden voorzitter VG-PMT, Jan de Rijk

Het bestuur van VG-PMT heeft met droefenis kennisgenomen van het overlijden van haar voorzitter in functie Jan de Rijk op 22 februari 2019. Jan heeft de leeftijd bereikt van 75 jaar.

Jan de Rijk, geboren in Utrecht op 9 december 1943, werd op 27 mei 2015 door de leden benoemd tot vicevoorzitter van VG-PMT, gelijktijdig met het terugtreden uit het bestuur van de grondlegger van de vereniging Erik Daae. In de loop van 2015 nam Jan het voorzitterschap van de vereniging op zich, een taak die hij tot recent vol energie en enthousiasme vervulde. 

De vereniging VG-PMT en het bestuur zijn hem dank verschuldigd voor het vele werk dat hij zo met overgave verrichtte. Zijn echtgenote en de verdere familie wensen wij alle sterkte toe in de komende moeilijke periode. De crematieplechtigheid heeft in familiekring plaats gevonden.

 ————————————————————————
Vereniging Gepensioneerden PMT (VG-PMT)
D.P. van Wijk, secretaris
Kadelaan 141
2725 BE Zoetermeer
T  +31 (0) 79 346 01 57
M  +31 (0) 6 53 26 38 42
E   secretaris@gepensioneerdenvgpmt.nl

------------------------------------------------------------------------ 

Jan de Rijk                                          

 

Gegevens bestuursleden VG-PMT:

 ------------------------------------------------------------------------ 

Vicevoorzitter: (Vacant)

E-mailadres: vice-voorzitter@gepensioneerdenvgpmt.nl

 

 

Secretaris: Daan van Wijk

E-mailadres: secretaris@gepensioneerdenvgpmt.nl       

 

 

 

 

 

Ledenadministratie : Leen Tournois

E-mailadres: leden@gepensioneerdenvgpmt.nl                

 

 

Penningmeester: Daan van Ham

E-mailadres: penningmeester@gepensioneerdenvgpmt.nl    

 

Lid van het bestuur: Bob Winkler

E-mailadres:  3723lr32@hetnet.nl

 

 

Lid van het Bestuur van PMT namens VG-PMT:

Joep Schouten

 

Lid van het Verantwoordingsorgaan van PMT namens VG-PMT:

Diederik Tak Labrijn