Home
Het bestuur
Mededeling
Deze week actueel
Lid worden
Contactformulier 

 

Vereniging van Gepensioneerden

Pensioenfonds Metaal en Techniek (VG-PMT)

 

Beste belangstellenden,

Onze vereniging is in 2013 opgericht om een bijdrage te kunnen leveren aan de medezeggenschap van gepensioneerden in het bestuur en verantwoordingsorgaan van PMT. Dat is gelukt per 1 juli 2014: de door de VG-PMT voorgedragen Joep Schouten is gekozen door de gepensioneerden in het bestuur van PMT. En ook Diederik Tak Labrijn is door VG-PMT voorgedragen en benoemd in het Verantwoordingsorgaan van PMT. De (onafhankelijke) gepensioneerden van VG-PMT kunnen in samenwerking met de beide vertegenwoordigers hun invloed uitoefenen op het beleid van PMT. Meer informatie over beide heren kunt u elders vinden op onze website.

Het bestuur van VG-PMT is er ook om leden met problemen inzake hun PMT-pensioen bij te staan en te trachten deze problemen opgelost te krijgen door PMT. Ook willen we de leden steeds informeren over de ontwikkelingen bij PMT en bijeenkomsten organiseren voor de leden. Lid kunnen worden alle gepensioneerden met een PMT-pensioen evenals ‘slapers’ (maar nog niet pensioengerechtigd), nabestaanden met een PMT-pensioen en degenen met een PMT-invaliditeitspensioen. Ons doel als vereniging is om kortingen op onze afgesproken pensioenen in de toekomst te voorkomen en een herstel van de gemiste indexatie. Daarvoor zetten wij ons volledig in, samen met onze afgevaardigden.

Onze vereniging is lid van de Koepel van Nederlandse Organisaties van Gepensioneerden (KNVG) en wij hebben de doelstellingen van de KNVG onderschreven (zie op website http://www.knvg.nl/wordpress/). Door lid te zijn van deze koepel kunnen wij samen (indirect) meer invloed uitoefenen op de politiek over wetsvoorstellen van de regering. Daarnaast staan wij voor onze collectieve en individuele belangenbehartiging van gepensioneerden PMT bij het pensioenfonds PMT.

Nu in 2014 de tweede pensioenkorting van 0,4% is toegepast door ons pensioenfonds PMT blijkt dat er nog steeds veel  ongenoegen en onbegrip bestaat over de eerste en veel hogere pensioenkorting in 2013 van 6,3%. Als vereniging gaan wij ons inzetten om deze verlaging van de pensioenen in de toekomst te laten compenseren door PMT. Maar dan is het van groot belang om te weten op welke wijze de PMT de Pensioenwet heeft toegepast bij deze pensioenkorting. Want er moet volgens de Pensioenwet sprake zijn geweest van een ‘evenwichtige belangenafweging’ evenals van een ’laatste redmiddel’ omdat alle andere maatregelen geen of onvoldoende succes hebben gehad.

Nu zijn er leden van onze vereniging die inzicht willen krijgen op welke wijze deze ‘evenwichtige belangenafweging’ en het ‘laatste redmiddel’ hebben plaatsgevonden. Ondanks verzoeken daartoe hult PMT zich daarover echter in stilzwijgen. Daarom heeft een aantal leden aan hun rechtsbijstandsverzekeraar DAS gevraagd om deze informatie op te vragen. DAS heeft een onafhankelijke actuaris de opdracht verstrekt om een onderzoek te doen of bij de pensioenkorting in 2013 wel is voldaan aan de beide eisen uit de Pensioenwet. Binnenkort wordt de rapportage van de ingeschakelde actuaris verwacht.

 

Het bestuur van VG-PMT

 

P.S. Donderdag 21 november 2019 wordt de volgende Algemene Ledenvergadering van VG-PMT gehouden. Locatie: Kerkcentrum De Open Hof en Maarssen. Aanvang: 13.30 uur.